ČAV ČAV - Českomoravští­ amatéři vysí­lači

pokračujeme v dí­le těch, kteří­ byli první­...

Vítejte
Uživatelské jméno:

Heslo:


Pamatuj si mě

[ ]
Hlavní menu
Účetnictví sponzoruje

Vysílání speciální radioamatérské stanice OL75CLAY
Radioamatérská stanice OL75CLAY, připomínající 75. výročí Operace CLAY, bude v provozu na radioamatérských pásmech od 12. dubna 2019 do 31.července 2019.

V pátek 12. dubna bude vysílat přímo z místa seskoku paradesantní skupiny Clay v roce 1944, v obci Hostišová na Zlínsku. Budeme pracovat v krátkovlnných pásmech CW i SSB a FM na 145,525 MHz.

V pátek 12. dubna 2019 v době mezi 17 – 18 hodinou místního času budeme vysílat historickou depeši, kterou před 75 lety odvysílal radiotelegrafista skupiny CLAY Čestmír Šikola. Tato depeše bude odvysílána telegraficky na kmitočtu 7025 kHz, plus minus QRM (tzn. pokud by na daném kmitočtu bylo rušení posuneme kmitočet trochu vedle). Budeme rádi, pokud radioamatéři tuto depeši zachytí a přímo na pásmu po odvysílání potvrdí její příjem.

Stejnou depeši odvysíláme opět telegraficky o něco později, asi od 18 – 19 hodin v pásmu 80 metrů na kmitočtu 3520 kHz, plus minus QRM.

Děkujeme všem radioamatérům za poslech a těšíme se na spojení s nimi. Případné posluchačské reporty jsou vítány a budou potvrzeny QSL lístkem.


Za OL75CLAY skupina radioamatérů ze Zlínska.


Pavel, OK2BMA, Zlín
Petr, OK2BTK, Vsetín
Pavel, OK2FB, Uherské Hradiště
Milan, OK2BCF, Ratiboř u Vsetína
Václav, OK2PXJ, Kvasice
Poslal ok1dom dne Friday 12 April 2019 - 04:37:44  ::  | verze pro tisk

Zápis z valné hromady ČAV
Omlouvám se za zpoždění, zápis jsme dávali s OK1UU dohromady postupně jak jemu a mně dovolilo pracovní vytížení.

Zápis z valné hromady ČAV 23.2.2019

V 10:00 proběhlo přivítání účastníků předsedou ČAV, Jindřichem Vavruškou. Dle prezenční listiny se sešlo 19 členů ČAV a dva hosté.

Konstatováno, že dle stanov valná hromada není usnášeníschopná. Výbor ČAV svolal náhradní valnou hromadu na stejné místo na 10:30.

1. Volba pracovních orgánů VH

Předsednictvo valné hromady:

Jindřich Vavruška, OK4RM
Mgr. Jan Švarc, OK1UU.

Volební a mandátová komise

Miroslav Bečev, OK1DOM
Ing. Petr Müller, OK1PM

Zapisovatel:

Mgr. Jan Švarc, OK1UU

Časoměřič:

Josef Beneš, OK1NOP

Hlasování aklamací, schváleno jednomyslně.

Zpráva o činnosti ČAV

Předseda a místopředseda ČAV přednesli zprávu o stavu spolku, činnosti za uplynulé období a návrh strategických úkolů a dalšího rozvoje ČAV. Poté proběhla diskuse a dotazy z pléna.

Ladislav Valenta, OK1DIX přednesl náměty na připomínky k legislativě, pošle písemně Janu Švarcovi, který připravuje pro výbor ČAV připomínky v právní oblasti.

Volba předsedy, místopředsedy a členů výboru

Nejprve se představili kandidáti na členy výboru, místopředsedu a předsedu.

  • Luděk Mornštejn, OK5AM;

  • Ing. Ján Gavora, OM3ID, (nepřítomen, představil jej J. Vavruška);

  • Mgr. Jan Švarc, OK1UU, kandidát na místopředsedu;

  • Jindřich Vavruška, OK4RM, kandidát na předsedu.


Po představení každého z kandidátů byly všem přítomným kandidátům položeny doplňující dotazy. Za nepřítomného Jána Gavoru byly přečteny dopisy členů ČAV ze Slovenska, kteří vyjádřili podporu jeho zvolení. Z řad přítomných rovněž zazněla podpora jeho zvolení.

Dále bylo hlasováno o návrhu, aby výbor ČAV měl pro následující období čtyři členy. Tento návrh byl schválen jednomyslně všemi přítomnými.

Proběhla krátká diskuse o způsobu hlasování ve volbě předsedy, místopředsedy a členů výboru. Navržena tajná volba, hlasování veřejně po jménech nebo veřejně o celém výboru naráz. Vzhledem k tomu, že nebyli protikandidáti na žádnou z volených funkcí, předsednictvo VH navrhlo hlasovat o celém výboru veřejně naráz. Návrh byl schválen všemi přítomnými kromě jednoho účastníka, který se zdržel.

Dále bylo hlasováno veřejně o celém výboru v navrženém složení. Návrh byl schválen všemi přítomnými kromě jednoho účastníka, který se zdržel.

Změna stanov spolku

Mgr. Jan Švarc, OK1UU, představil navrhované změny ve stanovách ČAV. Jednalo se o změnu názvu spolku na „ČAV – Českoslovenští amatéři vysílači“, změny, kterými se stanovy uvádějí do souladu s Novým občanským zákoníkem. Dále se mění pravidla pro doplnění výboru ČAV, pokud počet členů klesne pod tři. K předloženému návrhu proběhla krátká diskuse.

Poté valná hromada hlasovala aklamací o schválení nového znění stanov. Návrh byl schválen jednomyslně.

Usnesení valné hromady

Předsednictvo navrhlo tento text usnesení valné hromady:
  1. Valná hromada určuje počet členů výboru na 4.
  2. Valná hromada volí výbor ve složení: předseda Jindřich Vavruška, OK4RM; místopředseda Mgr. Jan Švarc, OK1UU; členové výboru ing. Ján Gavora, OM3ID, Luděk Mornštejn, OK5AM.
  3. Valná hromada schvaluje stanovy ve znění předloženém výborem ČAV.

O usnesení bylo hlasováno aklamací, schváleno jednomyslně.
Předseda ČAV ukončil valnou hromadu.
Poslal ok4rm dne Saturday 30 March 2019 - 14:37:12  ::  | verze pro tisk

Připomínkové řízení k novým povolovacím podmínkám
ČAV obdržel návrh vyhlášky o nových povolovacích podmínkáchh ARS. Dnes se tomu bohužel nestihnu věnovat, ale pokusím se text ministerského návrhu dát na web.
Nejhorší, co nás v návrhu postihlo je toto:

1. spousta výkonových omezení definovaných v EIRP. Každého, kdo tuto zkratku nezná, vyzývám, aby si přečetl definici. Pro radioamatéra je to v praxi nezměřitelná veličina. Včetně požadavku, aby výkon VKV vysílače pro hon na lišku nepřesáhl 0,5 W EIRP, namísto obvykle užívaného výkonu koncového stupně.

2. Velmi tvrdá omezení výkonu v pásmech 60m a 4m. (mimochodem, rovněž definovaná v EIRP).

Všechny připomínky a dotazy prosím zasílejte OK1UU: -email-
Poslal ok4rm dne Saturday 30 March 2019 - 07:19:15  ::  | verze pro tisk

Schůzka ve Sklepě 14.03.2019
Ve čtvrtek 14. března 2019 jsme se tradičně sešli v nejzazším sklepě restaurace Sklep. Výhodou tohoto umístění je, že neděsíme ostatní hosty svými pokusy např. při měření napětí pomocí plastového pravítka. Tenkrát Pepa OK1SJ vygeneroval blesky přes půl stolu doprovázené patřičnými zvukovými efekty. Dlouho jsem neviděl tak nevěřícně vykulené oči hosta, který seděl přes uličku, jehož první rána dostihla zcela nepřipraveného. Lekl se tak, že nadskočil, až si málem zvrhl pivo. Měl by vědět, že v české hospodě je možné cokoli.
Další výhodou je, že máme skvělý výhled na tanky a tudíž jsme si jisti, že se má co čepovat.

Účast tentokrát komorní. Probrána Výroční členská schůze ČAV, patřičně pomluven Jindra OK4RM, neb se nedostavil a nemohl odmlouvat. Asi mu budeme muset koupit kalendář a předepsat termíny schůzek, zřejmě mu jeden z Němců klepe na dveře. Výčepní velmi rychle pochopil výkřik „Sahara!“. Byv poučen o významu tohoto slova z vojenského žargonu nosil další piva patřičným tempem a bez zbytečného zdržení.
Mrzela nás mailová hádka mezi Frantou OK1HH a Jindrou OK4RM. Bylo by dobré naslouchat tomu, co říká ten druhý a nereagovat ve zlosti.

Zapsal Mirek OK1DOM
Poslal ok1dom dne Monday 18 March 2019 - 22:23:32  ::  | verze pro tisk

Konečné výsledky Zimního QRP závodu na VKV 2019
Konečné výsledky Zimního QRP závodu na VKV 2019 jsou tady:
[odkaz]
K mé lítosti jsem musel převést výsledky stanice OK1KZL jenom na kontrolu, protože nedodali požadované náležitosti. V přefoceném papírovém deníku nebyl uveden výkon a odeslané reporty. Deníky jsem vlastnoručně přepsal do elektronické formy a odeslal pro kontrolu OK1KZL, zda jsem něco nepřečetl špatně. Úmyslně jsem nechal dlouhý interval na reakci. Bohužel nebyl žádný ohlas ze strany OK1KZL.

Mirek OK1DOM
Poslal ok1dom dne Sunday 10 March 2019 - 03:39:01  ::  | verze pro tisk

QSL lístky v galerii
Ve výstavní síni XAOXAX (xaoxax.cz) sídlící v hipsterské ulici Krymská 29, Praha 10, bude od 27.03. do 28.05.2019 výstava QSL lístků. Otevřeno út-pá 11:00-19:00, so 11:00-17:00.
Z bulletinu Artmap cituji: Ilustrované lístky formátu pohlednice, které si mezi sebou vyměňují radioamatéři, podaří-li se jim navázat oboustranný kontakt. Tyto artefakty lidové tvořivosti překvapují neotřelými grafickými a ilustrátorskými přístupy.
Poslal ok1dom dne Tuesday 05 March 2019 - 16:07:50  ::  | verze pro tisk

Ohlédnutí za začátkem roku 2019
No novém webu (zatím stále ve zkušebním provozu) čtěte shrnutí prvních dvou měsíců letošního roku: [odkaz]
Poslal ok4rm dne Monday 04 March 2019 - 07:30:15  ::  | verze pro tisk

Rychlý delta loop pro 50 MHz
Nový příspěvek související s pohotovostním závodem 50 MHz najdete na novém webu (zatím stále zkušební provoz).
Poslal ok4rm dne Sunday 24 February 2019 - 12:14:08  ::  | verze pro tisk

Týdenní předpověď podmínek šíření krátkých vln
Týdenní předpověď podmínek šíření krátkých vln

Následující text je volným přepisem informace, vysílané v neděli ráno mezi 07:15 – 07:30 místního času na kmitočtu 3773 kHz.

Psáno 24. února 2019:

Předpovědi minima jedenáctiletého cyklu (tj. konce 24. a počátku 25. cyklu) podle jednotlivých předpovědních center:

SIDC - kombinovaná metoda: září až říjen 2018 (!)
SIDC - klasická metoda: září až říjen 2019
Australský meteorologický úřad (R): srpen 2019
Australský meteorologický úřad (T): leden až březen 2020
U.S. Dept. of Commerce, NOAA - SWPC: 2022 - 2023

Jistotu co se týče počátku 25. cyklu budeme mít teprve až začne sluneční aktivita déle a strměji růst - alespoň v řádu měsíců. Předtím se začnou na Slunci hojněji objevovat aktivní oblasti s opačnou magnetickou polaritou.

Přehled hlavních indexů aktivity za poslední týden,
tj. za 17. - 24. 2. 2019:

Den:
17 18 19 20 21 22 23
Sluneční tok - DRAO Penticton, BC, Kanada, VE7:
70 70 70 71 71 71 71
Index geomanetické aktivity A - Boulder, CO, USA, W0:
4 6 3 3 11 4 2
Index geomanetické aktivity A - Wingst, Dolní Sasko, Německo, DL:
5 7 3 2 13 4 2

Dosavadní vývoj:

Sluneční aktivita zůstává nízká a Slunce je již od 31. ledna beze skvrn. Geomagnetická aktivita je většinou nízká. Podmínky šíření se díky blížícímu se jaru velmi pozvolna zlepšují s malými výkyvy na obě strany, majícími spíše charakter náhodných fluktuací. Do této kategorie můžeme zařadit i krátké zlepšení 21. února odpoledne a večer.

Předpovědi:

Sluneční od Martiny Exnerové:
Úroveň aktivity: většinou velmi nízká
Rentgenový tok pozadí (1,0-8,0 A): v rozsahu A0.0-A1.3
Rádiový tok (10,7 cm): fluktuace v rozsahu 69-73f.u.
Erupce: třída C (0 za období), třída M (0 za období), třída X (0 za období), protonové (0 za období)
Relativní počet slunečních skvrn (Ri): v rozsahu 0-25

Geomagnetické pole bude:
klidné 24. – 26. února a 10., 15. - 16. března
klidné až neustálené 4., – 7., 9, 11. a 18. března,
klidné až aktivní 3., 8., 12. - 14., 17. a 19. - 20. března
neustálené až aktivní možná již 27. února a ještě 2. března
aktivní až narušené 28. února a 1. března

Sluneční vítr zintenzivní v únoru 28. a v březnu 1. – 3., 6. – 9., 13. - 15. a 20.

Vývoj podmínek šíření KV: v příštích dnech a týdnech můžeme nadále počítat s postupným pomalým, mírným zlepšováním, v souvislosti s blížícím se jarem. Tento vývoj bude přerušován poruchami (zejména 28. února a 1. března a možná již 27. března). Velmi záleží na tom, ve které denní době porucha nastartuje. Stane-li se tak v denní době (ideálně odpoledne), může vývoj poruchy začít tzv. kladnou fází, během níž rostou nejvyšší použitelné kmitočty a klesne útlum. A naopak, zejména začne-li porucha v jiné části dne, zejména ve druhé polovině noci, může rovnou začít tzv. zápornou fází s poklesem nejvyšších použitelných kmitočtů a vzrůstem útlumu. U delších poruch obvykle pokračuje záporná fáze. Tu očekáváme nejpravděpodobněji 1. - 2. března. Případné výjimky potvrdí pravidlo (ale obvykle nepříliš často, v plné míře jednou až dvakrát za rok).

Sluneční vítr může v závislosti na stavu ionosféry jak přispět částicovou ionizací (a zvýšit MUF), tak i přispět k výskytu nehomogenit (a zvýšit útlum).

Za jakoukoli zpětnou vazbu - dotazy, připomínky, komentáře, informace o vývoji podmínek šíření, jak při spojení tak i mailem, anebo via Packet Radio (stále funguje!) - děkuji předem.

73 ES HPE CU
Franta, OK1HH
Poslal ok4rm dne Sunday 24 February 2019 - 11:41:00  ::  | verze pro tisk

Stručné výsledky valné hromady 2019
Nejstručnější resumé valné hromady. Složení výboru ČAV: předseda OK4RM Jindřich Vavruška, místopředseda OK1UU Jan Švarc, členové OM3ID Ján Gavora, OK5AM Luděk Mornštejn.

Spolek se přejmenoval na "ČAV - Českoslovenští amatéři vysílači".

Zápis z průběhu valné hromady, usnesení a úplný nový text stanov zveřejníme v průběhu příštích dvou týdnů.
Poslal ok4rm dne Saturday 23 February 2019 - 21:43:23  ::  | verze pro tisk

Přejít na stranu       >>