ČAV ČAV - Českomoravští­ amatéři vysí­lači

pokračujeme v dí­le těch, kteří­ byli první­...

Vítejte
Uživatelské jméno:

Heslo:


Pamatuj si mě

[ ]
Hlavní menu
Účetnictví sponzoruje

REGIA MARINA AWARD
Dear friends,

I wanted to inform you that well over 100 accredited stations will be present at the first field day dedicated to the Regia Marina award.
Day 10 June from morning until evening there will be many stations, recognizable by two final letters, these represent the various ships
of the Regia Marina that during the Second World War have brought prestige to our nation.
The awards are totally free: there are three categories, bronze, silver and gold and as many as 40 other diplomas incorporated into this competition.
I invite you to make our prestigious award known.
You will find attached the regulation in English and some posters to be advertised in your newsletters.
Further information, the management software and the list of accredited stations can be found on the ARMI web pages (http://www.assoradiomarinai.it).


Sincerely,

Alberto Mattei, IT9MRM - W9MRM
Coordinatore Nazionale ARMI (Chairman)
[odkaz]

Pro urychlení dávám info na web bez překladu. Pokud to někdo přeloží, rád překlad zveřejním.
Podmínky diplomu jsou zde:
[odkaz]
S Albertem IT9MRM a organizací ARMI jsme spolupracovali při akci k 90. výročí letu vzducholodi ITALIA.

Poslal ok1dom dne Tuesday 21 May 2019 - 17:38:24  ::  | verze pro tisk

Diplomy ke 120. výročí OK1AB
Už jsem dostal předlohy pro diplom, právě se učím, jak v něm vyplnit kolonky. Kdo čekáte na diplom, tak už je to na spadnutí a těm, co ještě nesplnili podmínky, tak na to mají nejvyšší čas.

Aktualizace 19.05.2019:
Dnes jsem rozeslal 64 diplomy všem uživatelům, kteří dosud o něj požádali. Pokud někdo diplom nedostal a požádal o něj, tak ať mi napíše.
Mirek OK1DOM
Poslal ok1dom dne Thursday 16 May 2019 - 20:03:11  ::  | verze pro tisk

Vysílání NSS k jubileu bývalé stanice v Annapolis
Historická americká námořní značka NSS bude reaktivována během 100. výročí bývalé námořní stanice v Annapolis, Maryland. Stane se tak tohoto víkendu během Dne ozbrojených sil (Armed Forces Day) přičiněním členů US Naval Academy Radio Club (W3ADO) a Potomac Valley Radio Club (W3GRF).

NSS bude vysílat z místa bývalé námořní stanice na Greenbury Point bude probíhat od 1300 UTC v sobotu 11. května do 0200 UTC v neděli 12. května. NSS bude CW a SSB na 4038,5 kHz; 5330,5 kHz; 7533,5 kHz; 9447,5 kHz; 14487 kHz a 17545 kHz. Provoz bude probíhat crossband, NSS bude poslouchat na oznámených frekvencích v sousedních amatérských pásmech. Všechna QSO budou potvrzena pamětním QSL. (pozn. při provozu na 9447,5 kHz poslouchali na 10 122 kHz).


Děkuji Martinovi OK1RR za info.
Poslal ok1dom dne Saturday 11 May 2019 - 22:50:17  ::  | verze pro tisk

Vysílání speciální radioamatérské stanice OL75CLAY
Radioamatérská stanice OL75CLAY, připomínající 75. výročí Operace CLAY, bude v provozu na radioamatérských pásmech od 12. dubna 2019 do 31.července 2019.

V pátek 12. dubna bude vysílat přímo z místa seskoku paradesantní skupiny Clay v roce 1944, v obci Hostišová na Zlínsku. Budeme pracovat v krátkovlnných pásmech CW i SSB a FM na 145,525 MHz.

V pátek 12. dubna 2019 v době mezi 17 – 18 hodinou místního času budeme vysílat historickou depeši, kterou před 75 lety odvysílal radiotelegrafista skupiny CLAY Čestmír Šikola. Tato depeše bude odvysílána telegraficky na kmitočtu 7025 kHz, plus minus QRM (tzn. pokud by na daném kmitočtu bylo rušení posuneme kmitočet trochu vedle). Budeme rádi, pokud radioamatéři tuto depeši zachytí a přímo na pásmu po odvysílání potvrdí její příjem.

Stejnou depeši odvysíláme opět telegraficky o něco později, asi od 18 – 19 hodin v pásmu 80 metrů na kmitočtu 3520 kHz, plus minus QRM.

Děkujeme všem radioamatérům za poslech a těšíme se na spojení s nimi. Případné posluchačské reporty jsou vítány a budou potvrzeny QSL lístkem.


Za OL75CLAY skupina radioamatérů ze Zlínska.


Pavel, OK2BMA, Zlín
Petr, OK2BTK, Vsetín
Pavel, OK2FB, Uherské Hradiště
Milan, OK2BCF, Ratiboř u Vsetína
Václav, OK2PXJ, Kvasice
Poslal ok1dom dne Friday 12 April 2019 - 04:37:44  ::  | verze pro tisk

Zápis z valné hromady ČAV
Omlouvám se za zpoždění, zápis jsme dávali s OK1UU dohromady postupně jak jemu a mně dovolilo pracovní vytížení.

Zápis z valné hromady ČAV 23.2.2019

V 10:00 proběhlo přivítání účastníků předsedou ČAV, Jindřichem Vavruškou. Dle prezenční listiny se sešlo 19 členů ČAV a dva hosté.

Konstatováno, že dle stanov valná hromada není usnášeníschopná. Výbor ČAV svolal náhradní valnou hromadu na stejné místo na 10:30.

1. Volba pracovních orgánů VH

Předsednictvo valné hromady:

Jindřich Vavruška, OK4RM
Mgr. Jan Švarc, OK1UU.

Volební a mandátová komise

Miroslav Bečev, OK1DOM
Ing. Petr Müller, OK1PM

Zapisovatel:

Mgr. Jan Švarc, OK1UU

Časoměřič:

Josef Beneš, OK1NOP

Hlasování aklamací, schváleno jednomyslně.

Zpráva o činnosti ČAV

Předseda a místopředseda ČAV přednesli zprávu o stavu spolku, činnosti za uplynulé období a návrh strategických úkolů a dalšího rozvoje ČAV. Poté proběhla diskuse a dotazy z pléna.

Ladislav Valenta, OK1DIX přednesl náměty na připomínky k legislativě, pošle písemně Janu Švarcovi, který připravuje pro výbor ČAV připomínky v právní oblasti.

Volba předsedy, místopředsedy a členů výboru

Nejprve se představili kandidáti na členy výboru, místopředsedu a předsedu.

  • Luděk Mornštejn, OK5AM;

  • Ing. Ján Gavora, OM3ID, (nepřítomen, představil jej J. Vavruška);

  • Mgr. Jan Švarc, OK1UU, kandidát na místopředsedu;

  • Jindřich Vavruška, OK4RM, kandidát na předsedu.


Po představení každého z kandidátů byly všem přítomným kandidátům položeny doplňující dotazy. Za nepřítomného Jána Gavoru byly přečteny dopisy členů ČAV ze Slovenska, kteří vyjádřili podporu jeho zvolení. Z řad přítomných rovněž zazněla podpora jeho zvolení.

Dále bylo hlasováno o návrhu, aby výbor ČAV měl pro následující období čtyři členy. Tento návrh byl schválen jednomyslně všemi přítomnými.

Proběhla krátká diskuse o způsobu hlasování ve volbě předsedy, místopředsedy a členů výboru. Navržena tajná volba, hlasování veřejně po jménech nebo veřejně o celém výboru naráz. Vzhledem k tomu, že nebyli protikandidáti na žádnou z volených funkcí, předsednictvo VH navrhlo hlasovat o celém výboru veřejně naráz. Návrh byl schválen všemi přítomnými kromě jednoho účastníka, který se zdržel.

Dále bylo hlasováno veřejně o celém výboru v navrženém složení. Návrh byl schválen všemi přítomnými kromě jednoho účastníka, který se zdržel.

Změna stanov spolku

Mgr. Jan Švarc, OK1UU, představil navrhované změny ve stanovách ČAV. Jednalo se o změnu názvu spolku na „ČAV – Českoslovenští amatéři vysílači“, změny, kterými se stanovy uvádějí do souladu s Novým občanským zákoníkem. Dále se mění pravidla pro doplnění výboru ČAV, pokud počet členů klesne pod tři. K předloženému návrhu proběhla krátká diskuse.

Poté valná hromada hlasovala aklamací o schválení nového znění stanov. Návrh byl schválen jednomyslně.

Usnesení valné hromady

Předsednictvo navrhlo tento text usnesení valné hromady:
  1. Valná hromada určuje počet členů výboru na 4.
  2. Valná hromada volí výbor ve složení: předseda Jindřich Vavruška, OK4RM; místopředseda Mgr. Jan Švarc, OK1UU; členové výboru ing. Ján Gavora, OM3ID, Luděk Mornštejn, OK5AM.
  3. Valná hromada schvaluje stanovy ve znění předloženém výborem ČAV.

O usnesení bylo hlasováno aklamací, schváleno jednomyslně.
Předseda ČAV ukončil valnou hromadu.
Poslal ok4rm dne Saturday 30 March 2019 - 14:37:12  ::  | verze pro tisk

Připomínkové řízení k novým povolovacím podmínkám
ČAV obdržel návrh vyhlášky o nových povolovacích podmínkáchh ARS. Dnes se tomu bohužel nestihnu věnovat, ale pokusím se text ministerského návrhu dát na web.
Nejhorší, co nás v návrhu postihlo je toto:

1. spousta výkonových omezení definovaných v EIRP. Každého, kdo tuto zkratku nezná, vyzývám, aby si přečetl definici. Pro radioamatéra je to v praxi nezměřitelná veličina. Včetně požadavku, aby výkon VKV vysílače pro hon na lišku nepřesáhl 0,5 W EIRP, namísto obvykle užívaného výkonu koncového stupně.

2. Velmi tvrdá omezení výkonu v pásmech 60m a 4m. (mimochodem, rovněž definovaná v EIRP).

Všechny připomínky a dotazy prosím zasílejte OK1UU: -email-
Poslal ok4rm dne Saturday 30 March 2019 - 07:19:15  ::  | verze pro tisk

Schůzka ve Sklepě 14.03.2019
Ve čtvrtek 14. března 2019 jsme se tradičně sešli v nejzazším sklepě restaurace Sklep. Výhodou tohoto umístění je, že neděsíme ostatní hosty svými pokusy např. při měření napětí pomocí plastového pravítka. Tenkrát Pepa OK1SJ vygeneroval blesky přes půl stolu doprovázené patřičnými zvukovými efekty. Dlouho jsem neviděl tak nevěřícně vykulené oči hosta, který seděl přes uličku, jehož první rána dostihla zcela nepřipraveného. Lekl se tak, že nadskočil, až si málem zvrhl pivo. Měl by vědět, že v české hospodě je možné cokoli.
Další výhodou je, že máme skvělý výhled na tanky a tudíž jsme si jisti, že se má co čepovat.

Účast tentokrát komorní. Probrána Výroční členská schůze ČAV, patřičně pomluven Jindra OK4RM, neb se nedostavil a nemohl odmlouvat. Asi mu budeme muset koupit kalendář a předepsat termíny schůzek, zřejmě mu jeden z Němců klepe na dveře. Výčepní velmi rychle pochopil výkřik „Sahara!“. Byv poučen o významu tohoto slova z vojenského žargonu nosil další piva patřičným tempem a bez zbytečného zdržení.
Mrzela nás mailová hádka mezi Frantou OK1HH a Jindrou OK4RM. Bylo by dobré naslouchat tomu, co říká ten druhý a nereagovat ve zlosti.

Zapsal Mirek OK1DOM
Poslal ok1dom dne Monday 18 March 2019 - 22:23:32  ::  | verze pro tisk

Konečné výsledky Zimního QRP závodu na VKV 2019
Konečné výsledky Zimního QRP závodu na VKV 2019 jsou tady:
[odkaz]
K mé lítosti jsem musel převést výsledky stanice OK1KZL jenom na kontrolu, protože nedodali požadované náležitosti. V přefoceném papírovém deníku nebyl uveden výkon a odeslané reporty. Deníky jsem vlastnoručně přepsal do elektronické formy a odeslal pro kontrolu OK1KZL, zda jsem něco nepřečetl špatně. Úmyslně jsem nechal dlouhý interval na reakci. Bohužel nebyl žádný ohlas ze strany OK1KZL.

Mirek OK1DOM
Poslal ok1dom dne Sunday 10 March 2019 - 03:39:01  ::  | verze pro tisk

QSL lístky v galerii
Ve výstavní síni XAOXAX (xaoxax.cz) sídlící v hipsterské ulici Krymská 29, Praha 10, bude od 27.03. do 28.05.2019 výstava QSL lístků. Otevřeno út-pá 11:00-19:00, so 11:00-17:00.
Z bulletinu Artmap cituji: Ilustrované lístky formátu pohlednice, které si mezi sebou vyměňují radioamatéři, podaří-li se jim navázat oboustranný kontakt. Tyto artefakty lidové tvořivosti překvapují neotřelými grafickými a ilustrátorskými přístupy.
Poslal ok1dom dne Tuesday 05 March 2019 - 16:07:50  ::  | verze pro tisk

Ohlédnutí za začátkem roku 2019
No novém webu (zatím stále ve zkušebním provozu) čtěte shrnutí prvních dvou měsíců letošního roku: [odkaz]
Poslal ok4rm dne Monday 04 March 2019 - 07:30:15  ::  | verze pro tisk

Přejít na stranu       >>