ČAV ČAV - Českomoravští­ amatéři vysí­lači

pokračujeme v dí­le těch, kteří­ byli první­...

Vítejte
Uživatelské jméno:

Heslo:


Pamatuj si mě

[ ]
Hlavní menu
Účetnictví sponzoruje

Podmínky Letního QRP závodu na VKV
Po loňském testovacím ročníku máte před sebou nové podmínky. V podstatě jsem se přesvědčil o tom, že nejlepší, co můžu pro závod udělat, je nedělat změny. Změn je skutečně velmi málo a nejsou zásadního charakteru. Děkuji všem za pochopení a za podporu v nelehké situaci. Nakonec zůstal jediný závod v termínu Klasického QRP závodu.


Dovolte mi odbočku. Díval jsem se do propozic, jaké byl před časem. Tehdy vývoj probíhal velmi pomalu, jak pomalu šel technický rozvoj. Propozice zůstavaly stejné po dlouhá léta. Pokud si pamatuju, tak největší rozruch vznikl při posunutí začátku Polního dne na 14 UTC, abychom začínali stejně jako zbytek Evropy. Jelikož ve známém časopisu takovouhle drobnost přehlédli a otiskli staré propozice, tak ten rok byly paralelně závody dva. Řešilo se to potom dost dlouho.
Hlavní výhodou bylo, že nebyl internet, nebyl packet, většinou nebyl proud na kopcích, nebyl multibeaming, každý byl na kopci osamocený jenom se svým zařízením, svými schopnostmi a omezený velikostí baterek, které dokázal vyvláčet. Jakékoli otevření do nějakého směru si musel „vyčmuchat“. To, že i tenkrát dokázali překročit 1000 QSO za závod, je obdivuhodné.

Zvažoval jsem, jaký charakter by měl mít Letní QRP závod. Mám ideu, že při QRP závodu by měl mít dobrou šanci na výsledek ten, co si naloží do batohu baterku, zařízení a řízek mezi chleby, nahoru připne pár trubek a ráno vyrazí na kopec. Chtěl jsem také, aby bylo možné mít stejné zařízení na Zimní i Letní QRP závod, v podstatě jenom nabít akumulátor a nafasovat menáž. Přál jsem si, aby se začátečníci neobávali mít tenhle závod jako svůj první, měli stejnou šanci na výsledek jako ostatní, a současně staří pardové v něm našli zalíbení.
Dělal jsem povícero průzkumů, přišlo mi mnoho názorů, za které děkuji. Četl jsem je všechny, u některých jsem chtěl upřesnění. S názorem používat jenom chemické zdroje napájení se ztotožňuju, ale názor většiny při hlasování v Holicích byl jiný. Více kategorií naráží na zesložitění vyhodnocování a u tohoto závodu není zrovna času nazbyt, pokud chci stihnout slavnostní vyhlášení v Holicích. Různé bodovací systémy znemožňují použít universální logy, na jaké jsme zvyklí z ostatních závodů. Bodování s násobiči mi např. brání poslat deník z ex Sudety Contestu, přestože jsem se ho zúčastňoval. Nebudu se učit kvůli jedinému závodu používat jediný polský log, který to umí.

Ke změnám. Jsou víceméně kosmetické, ale několik bodů bych rád vypíchnul.
Začíná to změnou vyhlašovatele, místo mne je jím ČAV.
Název se pro zjednodušení změnil na Letní. Stejně se mezi závodníky mluvilo o zimním závodě, o letním závodě, tak proč to nedat přímo do názvu.
Termín odeslání deníku se zkrátil z 10 dní na 7 dní v souladu se Všeobecnými podmínkami. Pro mne ty 3 dny znamenají snížení stresu při vyhodnocování, protože pokud jsem chtěl vyhlašovat výsledky v Holicích, tak jsem neměl žádnou časovou rezervu.
Jako reakce na Rover stanice je nezapočítávání bodů za spojení s nimi. Vyzkoušel jsem si to v praxi při vyhodnocování Zimního QRP závodu, kde se jedné stanici podařilo po výměně operátorů omylem dávat jiný lokátor. Je to nevyhodnotitelné, pokud od dotyčné stanice nedostanu log. Nelze jednoznačně určit, který údaj je správný, a který ne.
Bylo zrušeno pravidlo o diskvalifikaci při překročení 10% chybných spojení.
Jsou nové adresy pro doručování deníků. Používaly se už před rokem, teď jsou uvedeny v propozicích.


Mirek OK1DOM


Tyto podmínky platí od 1.července 2011 pro Letní QRP závod na VKV
ČAV - českomoravští amatéři vysílači vyhlašuji Letní QRP závod na VKV

Letní QRP závod na VKV se koná vždy první celý víkend v srpnu v neděli od 07.00 UTC do 13.00 UTC v pásmu 144 MHz. Můžou se ho zúčastnit závodníci ze všech států. Je to mezinárodní závod.


Soutěžní kategorie:
- 144 MHz SO
- 144 MHz MO

SO (SINGLE OP) - stanice obsluhovaná jednotlivcem bez jakékoli cizí pomoci během závodu. Cizí pomocí během závodu se rozumí vlastní obsluha vysílacího a přijímacího zařízení, směrování antén, vedení deníku a přehledu stanic, se kterými bylo pracováno, obsluha zařízení pro přístup do sítě PR či internetu.
MO (MULTI OP) - stanice ostatní

Druhy provozu: CW a fone podle povolovacích podmínek, přičemž je nutno dodržovat doporučení I.Regionu IARU pro různé druhy provozu v kmitočtových úsecích radioamatérských pásem.

Další podmínky:
- QTH libovolné.
- Veškeré vybavení stanice musí být umístěno na ploše o maximálním průměru 500 metrů. Stanoviště stanice nesmí být po dobu závodu měněno.
- Není povoleno použití vzdáleného přijímače či vysílače.
- V jednom daném okamžiku smí mít každá stanice pouze jeden signál, přičemž signál(y) nezbytné pro připojení do sítě packet radio se neuvažují.
- Z jednoho stanoviště smí vysílat více stanic, záleží na dohodě mezi nimi.
- Výkon koncového stupně vysílače nebo součet výkonů koncových stupňů smí být maximálně 10 wattů.
- Spojení EME, cross-band a přes pozemní či kosmické převaděče se do závodů nepočítají.
- S každou stanicí lze započítat jen jedno platné spojení, při kterém byl oběma stanicemi předán a potvrzen kompletní soutěžní kód. Opakovaná spojení musí být v deníku označena (RPT, DUPE apod.) s bodovou hodnotou 0 (nula).
- Spojení se stanicemi, které mění své QTH během závodu např. Rover (/R) se nepočítají do bodovaných spojení a mají bodovou hodnotu 0 (nula).
- Použití DX Clusteru, chatu, mobilu apod. není omezeno.

Soutěžní kód sestává z RS nebo RST, pořadového čísla spojení a WW-lokátoru. Pořadové číslo spojení musí začínat číslem 001. Úplný kód včetně pořadového čísla spojení od 001 předávají i nesoutěžící stanice, které nechtějí být hodnoceny. Tři nuly - 000 - nejsou řádným pořadovým číslem a spojení bude vyhodnocovatelem označeno jako neplatné. Stanice, které nechtějí být hodnoceny, nemusí posílat deník.

Bodování: Za každý kilometr překlenuté vzdálenosti mezi oběma stanicemi se počítá jeden bod. Bodová hodnota spojení v soutěžním deníku musí být uvedena jako celé číslo. Za spojení v tomtéž WW-lokátoru se počítá 1 bod. Podle doporučení I.Regionu IARU má být použit koeficient 111,2 pro převod stupňů na kilometry, zohledňující zakřivení Země. Pro určení zeměpisné šířky a délky soutěžního stanoviště pro výpočet lokátoru se používá systém WGS-84 (World geodetic system 1984). Platná jsou i spojení s nesoutěžícími stanicemi, které jsou ale povinny předávat celý soutěžní kód včetně pořadového čísla.


Soutěžní deník je možné zaslat vyhodnocovateli v elektronické podobě nebo papírový.
Elektronický deník musí být ve formátu EDI (REG1TEST), určeném jako standardní formát pro vyhodnocování závodů v rámci Regionu I. IARU. Deník v jiném formátu nebude akceptován a stanice nebude v závodě hodnocena.
Jako papírový deník stačí čitelná fotokopie staničního deníku s vyznačenými body za spojení.
Lze poslat mailem i čitelně naskenovaný papírový deník s vyznačenými body za spojení.
Deník ze závodu musí být odeslán na adresu vyhodnocovatele nejpozději sedmý den po skončení závodu.


Spojení je neplatné, pokud má stanice v deníku:
- Jakoukoliv chybu v přijatém kódu tzn. ve značce, reportu, pořadovém čísle spojení nebo lokátoru.
- Má-li rozdíl v čase spojení větší než 10 minut oproti správnému času UTC.

Stanice nebude v závodě hodnocena:
- Za nedodržení soutěžních nebo povolovacích podmínek.
- Za nepravdivé nebo chybné údaje uvedené v soutěžním deníku.
- Za nesportovní chování v závodě.


Zasílání deníku:
- Elektronicky na qrp [zavináč] seznam.cz.
- Poštou na adresu Miroslav Bečev, Neustupného 1831, 155 00 Praha 5.

Zasláním deníku stanice stvrzuje, že splňovala propozice Letního QRP závodu na VKV.Poslal ok1dom dne Saturday 18 June 2011 - 00:15:43  ::  | verze pro tisk


CAV(c) 2004 ČAV - Českomoravští­ amatéři vysí­lači
Optimalizováno pro libovolný prohlí­žeč v rozlišení­ 1024 x 768 bodů nebo vyšší­m.
Vygenerováno za: 0.0615 sec, 0.0070 z toho dotazů.