Novinka: Nové znění vyhlášky č. 155/2005 Sb. o tvorbě volacích značek
(Kategorie: Různé)
Napsal ok4rm
Thursday 28 June 2018 - 14:16:20

Čeští ouřadové, místo aby vydali novou vyhlášku, libují si v nepřehledných novelizacích. Nicméně díky letitému úsilí radioamatérů došlo vyhláškou č. 103/2018 k nápravě nebo odstranění některých nesmyslů z vyhlášky č. 155/2005 Sb.

Doporučujeme Vaší pozornosti zejména tuto část:

13. V § 9 odst. 3 písm. j) bod 6 zní:

„6. volací značky začínající OL0 až OL9 a dvě nebo více písmen nebo číslic, přičemž poslední musí být písmeno, se přidělují pouze pro zvláštní příležitosti k dočasnému užívání, a to jen na dobu trvání těchto příležitostí. Z ustanovení tohoto odstavce jsou vyjmuty volací značky začínající OL5 a dvě nebo tři písmena,“.

14. V § 9 odst. 3 písm. j) se za bod 6 vkládá nový bod 7, který zní:

„7. volací značky začínající OL5 a dvě nebo tři písmena se přidělují klubovým stanicím subjektů registrovaných u specifických mezinárodních uskupení sdružujících skupiny radioamatérů stejné zájmové, popřípadě profesní činnosti nebo přímo klubovým
stanicím subjektů reprezentujících tato mezinárodní uskupení, přičemž dvě nebo
tři písmena za číslicí 5 představují zkratku názvu takového specifického mezinárodního
uskupení nebo vyjadřují jeho specifickou činnost,“.

Dosavadní bod 7 se označuje jako bod 8.

Vypadá to, že za příležitostné značky se již nebude platit nekřesťanské výpalné. Děkujeme všem, kdo se zasloužili o tuto změnu!

[Napsal ok4rm]


Tato novinka je z ČAV - Českomoravští­ amatéři vysí­lači
( http://www.c-a-v.com/news.php?extend.1340 )


Vygenerováno za: 0.1188 sec, 0.1040 z toho dotazů.